Dom

Systemy oświetlenia awaryjnego w budynku – o czym warto pamiętać?

Odpowiednie oświetlenie awaryjne jest w stanie zapewnić pomoc w trakcie zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. Kiedy należy je zastosować?

Instalacja oświetlenia awaryjnego, inaczej systemy oświetlenia awaryjnego to specjalne instalacje oświetleniowe, które przeznaczone są do stosowania w tych budynkach, w których może pojawić się zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, zagrożenie mienia i środowiska w razie zaniku napięcia sieci elektrycznej.

Czym dokładnie jest oświetlenie awaryjne? Gdzie dokładnie należy zastosować oświetlenie tego rodzaju? Kto zajmuje się jego dostarczaniem?

 

Oświetlenie awaryjne – czyli jakie?

Pod pojęciem takim jak oświetlenie awaryjne znajduje się szeroka gama typów oświetlenia, które zastępuje oświetlenie podstawowe w przypadku zaniku zasilania. Oświetlenie to powinno być zasilane z niezależnego źródła zasilania.

Oświetlenie awaryjne dzieli się na dwie kategorie, a mianowicie na oświetlenie ewakuacyjne oraz na oświetlenie zapasowe. Oświetlenie ewakuacyjne podzielić można z kolei na oświetlenie drogi ewakuacyjnej, strefy otwartej oraz strefy wysokiego ryzyka.

Pod względem technicznym systemy oświetlania awaryjnego mają postać odpowiednich opraw oświetleniowych, które montowane są na ścianach oraz na sufitach. Mogą być one dodatkowo wyposażone w specjalne piktogramy, które ułatwiają przeprowadzenie ewakuacji. Wszystkie elementy systemu muszą spełniać odpowiednie normy.

O tym, w jakich miejscach należy zastosować oświetlenie ewakuacyjne, decydują odpowiednie przepisy.

 

Zgodnie z przepisami, oświetlenie awaryjne należy zastosować:

 • w kinach, teatrach filharmoniach i w pozostałych typach sal widowiskowych
 • w salach wystawowych w muzeach
 • w audytoriach, salach konferencyjnych, lokalach sportowych i rozrywkowych na ponad 200 osób
 • w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym posiadających powierzchnię ponad 1 000 metrów kwadratowych
 • na drogach ewakuacyjnych w powyższych pomieszczeniach, a także tych oświetlonych tylko światłem sztucznym, na drogach ewakuacyjnych w szpitalach i innych budynkach, z których korzystają osoby o ograniczonej zdolności poruszania się, a także w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego wysokościowych i wysokich
 • w budynkach tymczasowych przeznaczonych do gromadzenia się ludzi, w tym także w budynkach typu namiotowego
 • w pomieszczeniach posiadających obudowę pneumatyczną, stosowanych jako budynki tymczasowe PM o gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej wynoszącej do 1000 MJ/metr kwadratowy
 • w dyspozytorniach, pomieszczeniach technicznych tłoczni gazu i na terenach tłoczni

 

Gdzie zamówić dobre oświetlenie awaryjne?

Aktualnie systemy oświetlenia awaryjnego dostarczane są przez wiele firm. Warto zadbać o tym, aby producent oświetlenia awaryjnego mógł zaoferować sprzęt nowoczesny, funkcjonalny, energooszczędny, a także spełniający odpowiednie normy.

Profesjonalną obsługę w powyższym zakresie zapewnia polski producent oświetlenia awaryjnego TM Technologie, który posiada ponad 15 lat doświadczenia w branży oświetlenia awaryjnego.

W ofercie firmy można znaleźć szeroką gamę artykułów oświetleniowych, w tym między innymi są to oprawy oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego w różnych wersjach do wyboru, urządzenia do monitoringu rozproszonego oświetlenia awaryjnego, centralne baterie, systemy wizualizacji oraz nowoczesne oprogramowanie wspierające oświetlenie.

Firma zapewnia swoim klientom usługi projektowania oświetlenia awaryjnego budynku, a także kompleksowe wsparcie techniczne, w tym usług serwisowe.

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. Dz.U. Nr 56 poz. 461
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. Dz.U. Nr 239 poz. 1597

 

Wymogi, jakie powinny spełniać systemy oświetlenia awaryjnego, opisano w normach PN-EN 1838 i PN-EN 50 172.

 

Andrzej Markosz
Pasjonat technologii, światła i majsterkowania. Na moim blogu dzielę się swoją wiedzą, doświadczeniami i projektami związanymi z tymi fascynującymi dziedzinami.

Dodaj komentarz

Nigdy nie udostępnimy Twojego e-maila.